13

Nätverk

34

Medlemmar

från hela Blekinge

16

organisationer

6 aktiva

projekt

Tillsammans skapar vi en innovativ miljö
som leder till hållbara projekt, produkter
och tjänster inom energiområdet.